Wat kan ik voor ouders betekenen

De hechte band tussen ouders en kinderen (waar hij of hem staat, bedoel ik zowel jongens als meisjes)

Als ouder heeft u het beste voor met uw kind. Als vanzelf knuffelt, speelt u met uw kind en bent u er trots op vanaf de dag dat het geboren is.

U stelt het op zijn gemak, troost waar nodig en geniet van zijn ontwikkeling. Ouders kunnen als geen ander de behoeften van hun kind van zijn ogen aflezen, merken of het mee kan komen met kinderen van dezelfde leeftijd, voor zichzelf opkomt, vriendjes kan maken en met zijn emoties om kan gaan. Meestal gaat dat prima. Maar wat als het niet zo is of de 'buitenwereld' aan de bel trekt vanwege het gedrag van uw kind in de groep of als er een ontwikkelingsprobleem wordt geconstateerd? Dan maakt u zich zorgen en vraagt u zich af wat er mis is met uw kind en wat uzelf anders of beter kunt doen? Deze gedachten zijn heel logisch en het is belangrijk dat u er over kunt praten met iemand die u vertrouwt. Vaak zijn dat uw ouders of vrienden. Mensen waarbij u zich veilig voelt, die u en uw kind(eren) kennen en u kunnen geruststellen. Maar blijven de zorgen knagen en wilt u praten met een ervaren, gekwalificeerde kindercoach die met een frisse blik over uw schouder meekijkt, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

 

Vragen van ouders?

Vragen waarmee ouders bij mij komen met betrekking tot hun kinderen hebben meestal te maken met: moeilijk hanteerbaar gedrag; verlegenheid; faalangst; woede-uitbarstingen; pesten of gepest worden; concentratieproblemen; slecht eten of slapen; afscheid moeten nemen of iemand missen; erbij willen horen; zich in zichzelf keren en onbenaderbaar worden; verslavende gewoontes of vragen m.b.t. school- en beroepskeuze.

 

Wat doe ik

Na een oriënterend gesprek met u begin ik een coach-traject met uw kind. Ik neem de tijd om het op zijn gemak te stellen zodat het zich gezien en gehoord voelt. Ik accepteer uw kind zoals het is: zijn gedrag, gevoelens en gedachten. Ik vraag (speels) door in een ontspannen sfeer. Ik spiegel terug wat ik hoor en zie en we kijken samen wat zijn hulp- of coachingsvraag is.

 

Kinderen van 4-12 jaar

Bij jonge kinderen verwerk ik die hulpvraag in rollen- of poppenspelen, verhalen of andere speelse activiteiten. We brengen situaties samen in beeld zodat het kind ze herbeleeft. Het doel is dat uw kind vat krijgt op de onderliggende behoeften van zichzelf en op zijn kwaliteiten.

Indien gewenst neem ik in samenspraak met u contact op met de leerkracht en observeer een dagdeel in de klas.

Een probleem dat zich op school voordoet kan namelijk verschillende redenen of achtergronden hebben. Ik leef mee met uw kind. creëer een ontspannen sfeer waarbij het kan zijn wie het is.

We formuleren samen wat het nodig heeft en dat werpt vaak een heel ander licht op de situatie.

 

Jongeren tussen 12 en 18 jaar

De leeftijd van 12 tot 18 jaar wordt vaak als de fase gezien waarin het kind merkt dat zijn ouders ook geen perfecte mensen zijn. Zelf voelen kinderen zich op deze leeftijd vaak kwetsbaar in hun groei naar man/vrouw. Ze creëren hun eigen kijk op de wereld. Ze worden kritischer naar hun ouders terwijl ze ook nog afhankelijk zijn en veel steun nodig hebben.

Ze zoeken hun eigen vrienden en die hebben vaak meer invloed dan u. Ze kunnen met heftige emoties rond lopen of sociaal in de knel zitten. Dit kan leiden tot problemen in het gezin of op school. Het juiste evenwicht vinden tussen vertrouwen stellen en loslaten wordt steeds belangrijker.

Uw kind de kans geven eigen problemen op te lossen zonder er als ouder bovenop te zitten, is niet altijd gemakkelijk en kan de nodige conflicten opleveren die de band tussen u en uw kind kan verstoren.

In mijn coachingspraktijk begeleid ik uw kind er dan bij om naar zich zelf te kijken, zijn eigen gedachten, gevoelens en behoeften in kaart te brengen, er over te praten en vooral ook te lachen.

Ik stimuleer jongeren hun talenten te ontdekken, te praten hoe ze hun toekomst zien en hun dromen waar te maken. Ik stimuleer ze op een goede manier voor zichzelf op te komen, maar ook om te zien dat ze anderen nodig hebben in hun leven. Het gaat bij mij echter nooit om de schuldvraag.

Wanneer een jongere zich gezien en gehoord voelt, kan hij beter nadenken en zich ook beter verplaatsen in anderen. Al doende komt hij dan meestal zelf met oplossingen en maken we samen een plan, waardoor hij beter uit de verf komt, sterker in zijn schoenen staat, zichzelf accepteert, zelfvertrouwen krijgt en er geen energie verloren gaat.

 

U als ouder

Met u als ouder kijk ik onbevooroordeeld mee. Voor elk gedrag  is namelijk een reden. Omdat u zo verbonden bent met uw kind(eren), ziet u dat zelf soms niet meer helemaal. U hebt alles al geprobeerd wat u zelf in huis heeft. Uw kind kan een gevoelige snaar raken waardoor u blokkeert.

Dat kan heel kwetsbaar voelen. U wilt het goed doen als ouder maar bent ook maar een mens. Zeker wanneer kinderen ouder worden en hun eigen pad zoeken, wilt u niet dat ze ontsporen.

Wanneer er een patroon ontstaat dat u uw kind(eren) te veel moet corrigeren, verpest dat vaak de sfeer en dat kan ten koste gaan van het contact met het betreffende kind maar ook met de andere gezinsleden.

Bij mij kunt u uw ideeën over opvoeding toetsen. Vaak zijn er onbewust patronen ontstaan die, door er over te praten, aan het licht komen.

Ik zal ook aan u onderzoekende vragen stellen, rekening houden met uw gevoelens, uw kijk op de situatie accepteren, en mijn inzichten met u delen. Het belangrijkste is dat de hechte band tussen u en uw kind(eren) blijft bestaan en u niet uit elkaar groeit.

Want dat is nooit wat ouders voor ogen hebben. Er zijn altijd oplossingen te vinden waarin ieder tot zijn recht kan komen en er wederzijds begrip ontstaat.

 

Daarop ligt mijn focus want als het voor iedereen veilig voelt, gaat er geen energie verloren in verdediging of schuldvraag, blijven de kanalen open en kan iedereen zowel ouder als kind(eren) op zijn manier groeien.

 

Ik wil er graag zijn voor u en uw kind(eren om jullie daarbij te steunen!