Verblijfsvergunning en dan?

Veel kinderen van asielzoekers proberen in onze samenleving een plek voor zichzelf te veroveren. Individuele aandacht en een steuntje in de rug om emotioneel in balans te komen is hier soms nodig. Vaak hebben ze al veel dingen meegemaakt.

 

Hun ouders krijgen een inburgeringscursus en zijzelf  krijgen in ons schoolsysteem extra aandacht. Naast de gewone vakken gaat er veel tijd zitten in de Nederlandse taal en het zich onze waarden en normen eigen maken.

Ook krijgen hun eigen roots en ervaringen aandacht. Dat is tenslotte de springplank waarvan ze, in het nieuwe land, in 'het diepe' springen. 

 

Door mijn ervaring bij Home Start (zie interview bij 'over mij'), kom ik regelmatig in gezinnen die vanuit een andere cultuur in Nederland willen integreren.

Ook via mijn praktijk als kinder-/jongerencoach begeleid ik kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar bij hun integratie/ontwikkelingsproces. 

 

Ik kom bij hen thuis, heb contact met de mentor van school en help hen met hulpvragen die te maken hebben met bijvoorbeeld 'meer zelfvertrouwen krijgen'.

Wanneer de taal nog een probleem is communiceer ik met hen via tekenen, zingen, spel en gezamenlijke activiteiten.