Waarmee heb ik ervaring

Kinderen hebben het soms moeilijk met zichzelf of hun omgeving.

Ze hebben me veel levenswijsheid gebracht. 

problemen waarmee kinderen bij mij komen zijn onzekerheid, pestgedrag of gepest worden, impulsief aggressief of te gevoelig zijn, slecht slapen, verwerkingsproblemen bij scheiding van ouders of het overlijden van een dierbare.

 

Onderwerpen waar met name jongeren mee komen zijn: beroepskeuze, een negatief zelfbeeld, niet mee kunnen doen in de groep, moeite met concentreren en ook het zich voortdurend in beslag laten nemen door internet, tablet of smartphone. Tevens heb ik ervaring met buitenlandse kinderen die steun willen bij het integreren.

Maar misschien kampt uw kind met iets heel anders; aarzel dan niet om contact met mij te leggen. Ik kan samen met u onderzoeken of ik iets voor uw kind kan betekenen of u doorverwijzen naar de juiste persoon.